Home / Tôi học

Tôi học

Bài thơ hay về Khởi nghiệp của anh Hoàng Tô

anh Hoàng Tô – Chủ tịch Tinh Vân Group đã có cuộc trò chuyện về khởi nghiệp với các sinh viên. Trong bài nói chuyện “Sinh viên FUNiX có nên khởi nghiệp?” – anh Hoàng Tô đã có những luận giải, lời khuyên và đưa ra triết lý về khởi nghiệp …

Đọc thêm

Những biểu hiện khi người khác đang nói dối

Những số liệu về nói dối, diễn biến tâm lý và biểu hiện cơ thể của một người nói dối hay cách thức nhận biết người nào đó đang nói dối được tóm lược trong infographic dưới đây. Những biểu hiện khi người khác đang nói dối Nguồn sưu tầm

Đọc thêm
>