Home / Cách sống / Hello world! My Name’s Hung

Hello world! My Name’s Hung

I was born in Hai Duong . My family consists of 4 people. My father is farmer and my mother is house – wife. Who is always take a good care of my family. I am a student Academy Of Cryptography Techniques .

I like learning english very much. I have leanrt it for years at high school and university . but my english skills is not enough. Therefore, I try my best to learn it now. And I hope i can speaking english well one day. When I graduate from university, I will be a technical of electronic because it is my major.

When I have a free time, I often listen to the music, watching the TV, reading newspapers and going the shopping. On the sunday, I usually go to the coffee shop to chat with my friend in the morning. And I always join the English speaking club to improve my speaking skill at the afternoon.

In short, I am really happy with my life. Of course I am going to make it happier and more meaningful.

P/S: Không hiểu tại sao tôi lại viết được một đoạn dài Tiếng Anh như thế này =))

About Đỗ Mạnh Hùng

Tôi quê tại Thanh Hà, Hải Dương (Quê hương gốc của Vải Thiều), đam mê về công nghệ và marketing online. Thích chia sẻ, tính hình hài hước

Bạn quan tâm

Kickboxing là gì? TẤT TẦN TẬT VỀ KICKBOXING SIÊU ĐỐT MỠ KHIẾN BẠN NGỠ NGÀNG

Dù đã xuất hiện từ khá lâu nhưng gần đây, kickboxing mới nổi lên như …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *