Home / Tag Archives: Liferay

Tag Archives: Liferay

Tạo link new window (_blank) trong Liferay

Hôm nay lọ mọ mãi không thể nào chuyển được CKEditor, alloyEditor tất cả các link trong bài viết mặc dù mình cấu hình (_blank) nhưng khi chạy bấm vào link vẫn không ra cửa sổ mới. Cách fix đơn giản dành cho người không biết code: Bước 1: Gọi ra mục …

Đọc thêm