Home / Tag Archives: tiếp thị

Tag Archives: tiếp thị

Lịch sử của Email và những mốc đáng nhớ

Chân dung Ray Tomlinson, người được coi là cha đẻ của email.

1971, Ray Tomlinson, kỹ sư máy tính người Mỹ, người được xem là “cha đẻ” của email, đã gửi đi bức thư điện tử đầu tiên trong lịch sử trên hệ thống mạng ARPANET (tiền thân của mạng Internet), với nội dung: “QWERTYUIOP” (toàn bộ chuỗi ký tự trên dòng …

Đọc thêm