Câu chuyện cho và nhận

Công ty mình có một dự án nho nhỏ bán sản phẩm số, mục tiêu là 200 đơn cho 1 tháng. Mình lên kế hoạch và set Campaign trong 2 tiếng. Và tất nhiên 2 tiếng đó là tích lũy của nhiều năm làm marketing. Và rất vui là dự …

Đọc thêm
>