Home / Yêu công nghệ

Yêu công nghệ

Tin tức về công nghệ mới

ĐTDĐ 3G: Những trải nghiệm ban đầu

Cùng tìm hiểu ĐTDĐ 3G: Những trải nghiệm ban đầu, chi tiết bài viết: Các thủ tục cấp phép 3G hoàn tất trong thời gian qua đã mở đường cho các nhà khai thác dịch vụ ĐTDĐ của Việt Nam chính thức triển khai các dịch vụ các dịch vụ …

Đọc thêm