Home / Tôi học (page 2)

Tôi học

24 năm lịch sử trình duyệt thay đổi ra sao?

24 năm lịch sử trình duyệt thay đổi ra sao? Ra mắt lần đầu tiên vào tháng Tám năm 1995, Internet Explorer đã khởi đầu cho cuộc chiến trình duyệt đầu tiên với đối thủ Netscape. Cùng với sự hỗ trợ từ Microsoft khi được đóng gói cùng với hệ …

Đọc thêm

Lịch sử của Email và những mốc đáng nhớ

Chân dung Ray Tomlinson, người được coi là cha đẻ của email.

1971, Ray Tomlinson, kỹ sư máy tính người Mỹ, người được xem là “cha đẻ” của email, đã gửi đi bức thư điện tử đầu tiên trong lịch sử trên hệ thống mạng ARPANET (tiền thân của mạng Internet), với nội dung: “QWERTYUIOP” (toàn bộ chuỗi ký tự trên dòng …

Đọc thêm