Home / Tôi làm / Tạo link new window (_blank) trong Liferay

Tạo link new window (_blank) trong Liferay

Hôm nay lọ mọ mãi không thể nào chuyển được CKEditor, alloyEditor tất cả các link trong bài viết mặc dù mình cấu hình (_blank) nhưng khi chạy bấm vào link vẫn không ra cửa sổ mới.

Cách fix đơn giản dành cho người không biết code:

Bước 1: Gọi ra mục Web Content Display

Bước 2: Chèn mã Javascrip này vào

<script type=”text/javascript”>
function externalLinks() {
for(var c = document.getElementsByTagName(“a”), a = 0;a < c.length;a++) {
var b = c[a];
b.getAttribute(“href”) && b.hostname !== location.hostname && (b.target = “_blank”)
}
}
;
externalLinks();
</script>

Bước 3: Lưu lại và kiểm tra tất cả các link khi bấm ra sẽ ra cửa sổ mới

Xem ảnh:

 


Cách chuyển đổi CKEditor chạy cùng với alloyEditor Thêm đoạn này vào portal-setup-wizard.properties

editor.wysiwyg.default=ckeditor
editor.wysiwyg.portal-impl.portlet.ddm.text_html.ftl=ckeditor
editor.wysiwyg.portal-web.docroot.html.portlet.announcements.edit_entry.jsp=ckeditor
editor.wysiwyg.portal-web.docroot.html.portlet.blogs.edit_entry.jsp=ckeditor
editor.wysiwyg.portal-web.docroot.html.portlet.mail.edit.jsp=ckeditor
editor.wysiwyg.portal-web.docroot.html.portlet.mail.edit_message.jsp=ckeditor
editor.wysiwyg.portal-web.docroot.html.portlet.message_boards.edit_message.bb_code.jsp=ckeditor_bbcode
editor.wysiwyg.portal-web.docroot.html.portlet.message_boards.edit_message.html.jsp=ckeditor
editor.wysiwyg.portal-web.docroot.html.taglib.ui.discussion.jsp=ckeditor
editor.wysiwyg.portal-web.docroot.html.taglib.ui.email_notification_settings.jsp=ckeditor

 

About Đỗ Mạnh Hùng

Tôi quê tại Thanh Hà, Hải Dương (Quê hương gốc của Vải Thiều), đam mê về công nghệ và marketing online. Thích chia sẻ, tính hình hài hước

Bạn quan tâm

Cài đặt Liferay ce 7.0 trên Windows 7,8,10

Hướng dẫn cách cài đặt Liferay CE 7.0 trên Windows 7,8,10. Sau 2 ngày lọ …